Boekje zij-instroom

Start je in leerjaar 2, 3 of 4 op d’Ampte? Om je nieuwe start zo goed mogelijk voor te bereiden, hebben we dit boekje voor je gemaakt. Je vindt hierin alle praktische informatie over de kennismaking, de systemen die wij online gebruiken en de spullen die je nodig hebt.

Convenant Veilige School

Veiligheid staat op onze school hoog in het vaandel. Daarom handelen we altijd conform het veiligheidsprotocol dat we in West-Friesland hebben afgesloten. Meer informatie over het Convenant Veilige School vind je op de website van Tabor College.

Examenboekjes 2024

Lees in onderstaande examenboekjes alle relevante praktische informatie op weg naar het examen van 2024.

Handelingsprotocol Veilige School

Bij het Convenant Veilige School hoort ook een handelingsprotocol met duidelijke afspraken over de manier waarop we handelen. Dit handelingsprotocol is van toepassing op alle middelbare scholen in de regio West-Friesland.

Leerlingenstatuut

Samen met de andere scholen van Tabor College hebben we een leerlingenstatuut opgesteld. Hierin hebben we vastgelegd wat je rechten en plichten zijn als leerling op één van onze scholen. De meest recente versie van het leerlingenstatuut staat op de website van Tabor College. De verschillende regelingen staan op alfabetische volgorde.

Pestprotocol

Op school werken wij preventief aan het voorkomen van pesten en zijn we actief in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit doen wij door structureel aandacht te besteden aan de 3 kernwaarden van het Handig Gedrag: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Uiteraard kunnen wij ongewenst gedrag (zoals pesten) niet negeren. Hoe we daarmee omgaan, lees je […]

Verboden middelen 

In het Handelingsprotocol Veilige School wordt duidelijk aangegeven welke middelen verboden zijn om in je bezit te hebben. Dat geldt o.a. voor drugs en alcohol, maar vanzelfsprekend ook voor voorwerpen die het karakter dragen van een wapen of als wapen gebruikt kunnen worden. Aanvullend geldt voor onze school dat ook het gebruik en het in […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?