iPad

De iPad als hulpmiddel

Op het Tabor College willen we graag dat je het beste onderwijs krijgt dat bij jou past. Dat betekent dat we met jou kijken wat het beste onderwijsprogramma is. De iPad is een waardevolle aanvulling naast het gebruik van boeken, schriften, lesbrieven en practica.

Op deze pagina geven we ook antwoord op de veelgestelde vragen over de iPad. 

De voordelen van werken met de iPad

We zorgen dat je 'goed bij de les blijft'

We leren je ook wanneer je de iPad juist niet gebruikt, of wanneer je je moet concentreren op maar één app en niet op alle apps tegelijk. Het is mogelijk dat school en/of je ouder(s)/verzorger(s) de schermtijd beperken. Zo blijf je nog beter bij de les en leer je goed om te gaan met digitale middelen. Je leert ook hoe je niet wordt afgeleid door bijvoorbeeld spelletjes en social media.

Lees meer over het voorkomen van afleiding.

Veelgestelde vragen over de iPad

Het Tabor College heeft gekozen voor de iPad omdat…

  • deze niet snel kapot gaat;
  • de iPad nauwelijks last heeft van storingen;
  • je hem pas na een dag werken weer hoeft op te laden, hij gaat dus de hele dag mee;
  • wij jou kunnen helpen je op de juiste zaken te concentreren en afleiding tegen te gaan. 

Elke leerling is in het bezit van een eigen iPad. De iPad kan via het Tabor College met korting worden aangeschaft. Elke leerling is in het bezit van een eigen iPad. De iPad kan via het Tabor College met korting worden aangeschaft. De ouder(s)/verzorger(s) van onze brugklasleerlingen ontvangen hier in mei/juni meer informatie over, voor de start van het nieuwe schooljaar.

Je maakt voor schoolopdrachten uitsluitend gebruik van de tekstverwerker in Google Docs oftewel de Drive. Hartstikke handig, want je kunt dan documenten gemaakt in Docs direct opslaan in de Drive. Op deze manier kun je de documenten direct delen met je docenten en klasgenoten en het wordt ook automatisch opgeslagen.

Alle leerlingen van Tabor hebben de beschikking over Google Mail en Google Drive. Zij hebben een persoonlijke opslag ruimte op de Drive die overal en altijd via internet te benaderen is. Tevens is de opslag onbeperkt!

Ja, dat kan. Jij en je ouders kunnen altijd op je iPad je huiswerk en je cijfers zien; tevens kunnen jij en je ouders zien wanneer je afwezig was.

De ontwikkelingen bij de uitgevers van digitale boeken gaat erg snel. Er komen steeds betere versies van digitale boeken op de markt. de uitgevers zijn met name hard bezig om de werkboeken en tekstboeken interactief te maken. Indien een boek nog niet interactief is, dan wordt de platte tekst digitaal geleverd. De schooltas wordt in ieder geval een stuk dunner.

De ervaring wijst uit dat leerlingen vooral veel van elkaar leren, docenten zetten vaardige leerlingen vaak in om anderen te helpen. Daarnaast staat de eerste schoolweek voor een groot gedeelte in het teken van het leren werken met de iPad. In de eerste week wordt er ook een apart project georganiseerd om leerlingen te wijzen op de mogelijkheden en gevaren van sociale media. Daarnaast wordt gedurende het jaar in de mentorlessen aandacht besteedt aan het werken met de iPad, maar voor het grootste gedeelte leren de leerlingen tijdens de lesuren.

Wij gaan daar op dezelfde manier mee om als wij dat nu met vergeten boeken doen. Je werkt op papier en bent zelf verantwoordelijk voor verwerking van de lesstof thuis in de iPad. Indien er ‘leen-iPads’ voorradig zijn, kun je daar gebruik van maken.

De eerste keer dat je je iPad vergeet, krijg je een waarschuwing. De docent noteert het in Somtoday en meldt het aan de mentor.
Bij de tweede keer volgt een verlengde schooldag van 14.00 tot 16.00 uur. Op die manier haal je de gemiste tijd in.

Als ouders er voor kiezen de iPad in 1 keer te betalen mogen zij zelf kiezen of zij een verzekering afnemen via school. Als je hier voor kiest is de aanschaf van de Griffin Survivor Hoes een voorwaarde. Ouders die in termijnen willen betalen gaan een lease-constructie aan met de school. Een verzekering, borg en de hoes zijn dan verplicht. Deze kosten worden verdeeld over de verschillende termijnen.

Heb je een iPad gekocht via het Tabor College, dan heb je een service verzekering van 3 jaar. Je kunt de schade digitaal aanmelden via schade.tabor.nl. Na aanmelden van de schade krijg je via de e-mail een bericht van de gehele afhandeling. Tijdens de reparatie krijg je een leen-iPad, deze lever je weer in als jouw eigen iPad gerepareerd is.

Informatie voor de ouder(s)/verzorger(s)

Voor ouder(s)/verzorger(s) van onze (toekomstige) leerlingen hanteren wij de volgende aanschafregeling:

Als ouder/verzorger schaft u de iPad aan via de webshop van het Tabor College.
A: u betaalt in één keer; verzekering (en hoes) zijn hierbij verplicht (gereduceerd tarief);
B: u kiest voor een huurkoop-constructie. Voordeel is dat er betaald kan worden in termijnen en er niet wordt gekeken naar een eventuele BKR-notering.

Voor zowel optie A als optie B geldt dat de technische support en een goed gedekte verzekering geregeld zijn via school. Er is een klein eigen risico. Na aanmelding van uw kind volgt in het voorjaar de definitieve betalingsregeling. Het betreft een vrijwillige bijdrage, die garant staat voor een goede investering in de schoolloopbaan van uw kind.

Bent u al in het bezit van een iPad die u uw kind wilt laten gebruiken op d’Ampte? In enkele gevallen is dat mogelijk. Neem hiervoor contact op met systeembeheer om te kijken aan welke eisen de iPad moet voldoen, dat kan via da-systeembeheer@tabor.nl

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?