Opleidingen techniek

d'Ampte: sterk in techniek

Interesse in techniek? Op d’Ampte ben je aan het goede adres. We bieden een technische opleiding op vmbo en mavo-niveau. Zo kun je kiezen voor het vakcollege Techniek en Ondernemen en voor de Tech-mavo, een stevige mavo-opleiding die je kunt combineren met veel lesuren in de techniek.

We werken nauw samen met het vmbo en zorgen ervoor dat er een doorlopende leerroute ontstaat van het vmbo naar het mbo. Onder andere doordat je in het derde en vierde leerjaar al één dag in de week lessen op het mbo volgt.

Vakcollege Techniek & Ondernemen

Als je zeker weet dat je later een technisch beroep wilt uitoefenen, kies dan voor de vakcollege route Techniek & Ondernemen. In West-Friesland is d’Ampte de enige school die deze opleiding aanbiedt. De opleiding is bedoeld voor leerlingen met een vmbo-advies basis en kader die geïnteresseerd zijn in techniek en nu al weten dat ze later een technisch beroep willen uitoefenen. 

Wil je meer weten over het Vakcollege Techniek & Ondernemen? Lees dan hier verder.

Doorstromen naar het mbo

Op d’Ampte werken we nauw samen met het mbo. We vinden een goede doorstroom van vmbo naar mbo (en eventueel daarvandaan verder naar hbo) enorm belangrijk.Het derde en vierde leerjaar op d’Ampte zijn daarom zo ingericht dat er een perfecte aansluiting is op de vervolgopleiding in het mbo.

Hoe maken we dat mogelijk?

Zowel in het vakcollege (voor leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) als bij de Tech-mavo krijgen leerlingen al vanaf het eerste leerjaar meer lesuren techniek dan andere richtingen. Daardoor kun je al in het derde jaar eindexamen doen in het beroepsgerichte vak (PIE, BWI en MT). Je hebt dan in leerjaar 4 geen techniek meer, waardoor er ruimte in het rooster komt om naar het mbo te gaan.

Minimaal één dag in de week volg je als gaststudent lessen op het mbo en er is één dag in de week vrijgemaakt voor een stage/beroepspraktijkvorming (BPV) vanuit diezelfde mbo-opleiding. Door deze vervroegde instroming bij het mbo kun je een versnelling maken die je een jaar tijdwinst kan opleveren. Dit is wel afhankelijk per gekozen richting/opleiding.

Gastlessen

De samenwerking met het mbo gaat verder dan de vervroegde kennismaking in het vierde jaar. Regelmatig zijn onze leerlingen te gast op mbo-scholen waar ze bijvoorbeeld invulling geven aan profielvakken die we niet op d’Ampte geven.

Je leert bijvoorbeeld metselen bij Espeq en gaat voor installatieopdrachten naar het Horizon College. Andersom maken mbo-scholen ook gebruik van de faciliteiten op d’Ampte. Dat is iets waar we heel trots op zijn.

Meer over techniekonderwijs op d’Ampte

Als deelnemende school aan het TechniekPact werkt d’Ampte bovendien nauw samen met de West-Friese gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven om zo het tekort aan technisch geschoold personeel in de regio aan te pakken. 

Voor basisschoolleerlingen openden we het Techlab om zo kinderen al vroeg te interesseren voor de techniek.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?