Organisatie

Directie d'Ampte

De schoolleiding van d’Ampte bestaat uit 3 leden:

Een algemeen directeur, een adjunct-directeur onderbouw en een adjunct-directeur bovenbouw.

Foto V.l.n.r.: mevrouw E.M. Huitema (adjunct-directeur bovenbouw), dhr. S.J. Macke (directeur) en mevrouw. K. Kors (adjunct-directeur onderbouw)

Schoolstructuur

De leerlingen en docenten behoren tot een team. Er zijn 8 onderwijsteams en in elk team zitten ongeveer 10 docenten en 5 à 6 klassen. In elk team coördineert een teamcoach de activiteiten en de onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast worden de teams ondersteund door teambegeleiders van het Ondersteuningscentrum. Zij organiseren extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. Alle leerlingen hebben een persoonlijke coach die voor leerling en ouders het eerste aanspreekpunt is.

Daarnaast zorgen de administratie, audiovisueel medewerker, facilitaire dienst, managementassistent, het roosterbureau en systeembeheer voor een goede ondersteuning van de onderwijsprocessen. 

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?