Kennisbank

Medezeggenschap

Meedenken en -praten over d’Ampte

Op onze locatie streven wij naar een grote betrokkenheid van ouders en leerlingen. Onder meer organiseert de school driemaal per jaar een klankbordavond waar ouders en de schoolleiding met elkaar in gesprek gaan over actuele en lopende (onderwijs)zaken. Aan het begin van elk schooljaar stellen wij ouders/verzorgers in de gelegenheid hun interesse voor deelname aan deze klankbordgroep kenbaar te maken. De ouders zijn ook vertegenwoordigd in de locatieraad van de locatie d’Ampte en in de overkoepelende medezeggenschapsraad van het Tabor College.

Medezeggenschapsraad

Net als elke school heeft het Tabor College een medezeggenschapsraad. In dit overlegorgaan denken vertegenwoordigers van het personeel, van leerlingen en van hun ouders van de drie locaties mee over onderwijszaken die het gehele Tabor College betreffen.

Tijdens regelmatige vergaderingen vindt overleg plaats tussen het bevoegd gezag en deze medezeggenschapsraad. Daarbij is altijd minimaal één lid van bestuur & directie aanwezig.
Naast dit overkoepelende orgaan kent elke locatie ook een locatieraad waarin specifieke locatiezaken besproken worden. Ook hier geldt dat vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en van hun ouders schoolzaken bespreken, maar dan wel uitsluitend betrekking hebbend op die vestiging. Het bevoegd gezag wordt in de vergaderingen van de locatieraad altijd vertegenwoordigd door de locatieleider.

Over lopende zaken vindt op locatieniveau bovendien ook nog geregeld overleg plaats tussen de personeelsvertegenwoordiging van de locatieraad en de locatiedirectie.

De MR is per e-mail bereikbaar via mr@tabor.nl

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Bijna 18?

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

d’Ampte Academie

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Organisatiestructuur

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?