Aanmelden op d’Ampte

Wil je graag bij ons op school komen? Dan is deze pagina voor jou en je ouder(s)/verzorger(s). Jullie lezen hier hoe je je kunt aanmelden en welk toelatingsbeleid wij hanteren. Landelijke aanmeldweek voor de brugklas Het aanmelden voor schooljaar 2024-2025 gaat iets anders dan voorgaande jaren. Van 25 t/m 31 maart 2024 is er namelijk […]

Activeren of herstellen ouderaccount

Wanneer uw kind bij ons op school komt, ontvangt u van ons twee aparte e-mails met daarin de gebruikersaccounts voor Somtoday en Zermelo. Heeft u problemen met deze toegang, neem dan telefonisch contact op met de locatieadministratie of vul dit formulier in.

Financiën, incl. schoolkosten

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Voor ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor een reductie of kwijtschelding van deze kosten zijn afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld in Hoorn. De Taborbrede afspraken die hiervoor gelden en de Regeling vrijwillige ouderbijdrage, zijn […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?