Aanmelden op d’Ampte

Aanmelden voor leerjaar 1? Wil je je aanmelden voor schooljaar 2023-2024? Gebruik dan het aanmeldingsformulier hieronder en vraag je ouder(s)/verzorger(s) dit in te vullen. Voor meer informatie kunnen jullie het algemene telefoonnummer 0229-284151 bellen of een e-mail sturen naar mevr. De Bruin of mevr. Keijzer, da-aanmelden@tabor.nl. Aanmelden voor leerjaar 2, 3 of 4? Als je […]

Activeren of herstellen ouderaccount

Wanneer uw kind bij ons op school komt, ontvangt u van ons twee aparte e-mails met daarin de gebruikersaccounts voor Somtoday en Zermelo. Heeft u problemen met deze toegang, neem dan telefonisch contact op met de locatieadministratie of vul dit formulier in.

Financiën, incl. schoolkosten

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Voor ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor een reductie of kwijtschelding van deze kosten zijn afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld in Hoorn. De Taborbrede afspraken die hiervoor gelden en de Regeling vrijwillige ouderbijdrage, zijn […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?