Kennisbank

Financiën, incl. schoolkosten

Jaarlijks vraagt het Tabor College aan ouders/verzorgers een bijdrage in de kosten voor activiteiten en voor speciale programma’s. Voor ouders/verzorgers die menen in aanmerking te komen voor een reductie of kwijtschelding van deze kosten zijn afspraken gemaakt met de Stichting Leergeld in Hoorn. De Taborbrede afspraken die hiervoor gelden en de Regeling vrijwillige ouderbijdrage, zijn terug te vinden op de website van het Tabor College.

Schoolkosten

Naast de vrijwillige ouderbijdrage worden voor sommige leerroutes schoolkosten in rekening gebracht. Dit betreft onder andere de volgende leerroutes:

  • Werkkleding: d’Ampte staat voor leren van en in de praktijk. Dit vindt u terug bij de aanschaf van sport- cq werkkleding voor de vakcollegeroutes en sommige leerroutes in de bovenbouw.
  • Lichamelijke opvoeding: De leerlingen nemen in een herkenbaar d’Ampte T-shirt deel aan de lessen LO.

Bekijk het totaaloverzicht van de schoolkosten per leerjaar en leerroute.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Controle verboden middelen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Ziek melden, hoe doe je dat?

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Lestijden, vakanties en lessentabel

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Verlof en verzuim

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Overstap hogere leerweg

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

AVG en foto’s leerlingen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Mobiele telefoons

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Medicijngebruik

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Privacy op het Tabor College

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?