Resultaten

Schoolresultaten

De Inspectie van het Onderwijs brengt de kwaliteit van scholen in kaart. Zo wordt er gekeken naar de adviezen die de leerlingen vanaf de basisschool meekrijgen, wordt er gemeten hoe lang de leerlingen over de schoolloopbaan doen, wat de tussentijdse uitstroom is, wat de examenresultaten zijn, hoeveel procent van de leerlingen extra begeleiding nodig heeft etc.

Al die gegevens worden landelijk volgens dezelfde normen verzameld en verwerkt tot het zogenaamde SchoolVenster dat te vinden is op de website www.scholenopdekaart.nl.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?