Afleiding voorkomen

Natuurlijk is het erg verleidelijk om tijdens de les even naar social media te gaan, of stiekem een spelletje te gaan spelen. Bij het Tabor College doen wij er alles aan om de leerlingen bij de les te houden. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Apple KlasLokaal Tijdens de les kan de docent via het programma […]

AVG en foto’s leerlingen

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft ook voor het Tabor College impact gehad. Sindsdien vragen we nadrukkelijk toestemming aan ouders/verzorgers (voor leerlingen tot 16 jaar) en leerlingen (vanaf 16 jaar) voor het gebruiken van foto’s. Daarin hebben we, op aanraden van experts,onderscheid gemaakt tussen de website, de nieuwsbrief, social […]

Brugklasboekje

Om je nieuwe start op d’Ampte zo goed mogelijk voor te bereiden, hebben we dit boekje voor je gemaakt. Je vindt hierin alle praktische informatie over de kennismaking, de systemen die wij online gebruiken en de spullen die je nodig hebt.

Controle verboden middelen

Elke leerling op d’Ampte heeft de beschikking over een elektronische locker. Hierin bewaar je je jas, pet, mobiele telefoon, e.d. In het belang van de veiligheid van leerlingen en medewerkers heeft de schoolleiding hetrecht om personeel van de school lockers zonder toestemming van de leerling te latenopenen en tassen en kleding van leerlingen te controleren […]

d’Ampte Academie

De d’Ampte Academie wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door de professionalisering van de medewerkers van d’Ampte te bevorderen. De trainers verzorgen pedagogische en didactische trainingen om docenten te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Daarnaast coachen de trainers docenten op individuele basis. Op deze wijze leren docenten van elkaar in hun eigen omgeving; dit is […]

Examenreglement 2023-2024

Het examenreglement bevat onder andere de regels waaraan je je als bovenbouwer. Je zult dan merken dat bijvoorbeeld te laat komen of zonder geldige reden afwezig zijn bij een toets of schoolexamen bijzonder vervelende gevolgen kan hebben. Kennis van het reglement kan veel problemen en teleurstellingen voorkomen, dus neem het document aandachtig door! We hebben […]

Extra aanbod: Creatief

Een belangrijk speerpunt van d’Ampte is creatief en dat zie je eigenlijk al meteen zodra je de school binnenkomt. In de etalages zie je de werkstukken die leerlingen maken, maar kijk ook eens in de aula. Dan kom je terecht in het d’Ampte Theater. Leerlingen van drama en de leerroute Media & Theater geven hier […]

Extra aanbod: Praktijkgericht

Leren in de praktijk Leren door te doen, we noemen dat praktijkgericht en dat is het derde speerpunt van d’Ampte. Zowel in de brede routes, de vakcollege routes als in de mavo route stoppen we veel praktijkgerichte uren. Op deze manier is leren leuk en effectief! Door veel praktijk te doen, ervaar je wat wel […]

Extra aanbod: Sportief

Een van de speerpunten van d’Ampte is sportief. Dat betekent dat de gymlessen in prachtige gymzalen worden gegeven met veel uitdagende materialen. Ook heeft d’Ampte de beschikking over twee dojo’s waardoor onderdelen als acrobatiek, dansen, zelfverdediging, enzovoort op boeiende wijze worden gegeven. Sport & Gezondheid Voor de leerlingen die extra sportief willen zijn, hebben we […]

Handig Gedrag

We vinden het op d’Ampte heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op school. We hebben daarom afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan en wat we belangrijk vinden wat betreft respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Op d’Ampte werken veel mensen samen en dan is het fijn dat er goede afspraken zijn waar we ons […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?