Handig Gedrag

We vinden het op d’Ampte heel belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op school. We hebben daarom afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan en wat we belangrijk vinden wat betreft respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Op d’Ampte werken veel mensen samen en dan is het fijn dat er goede afspraken zijn waar we ons […]

KIC = Kracht In Controle

KIC-lessen in de onderbouw De KIC-training is een programma met sociale vaardigheidstraining voor elke leerling op d’Ampte. De KIC-training is opgenomen in het lesprogramma van alle eerste- en tweedejaars leerlingen. Iedere week krijg je KIC-les onder leiding van je gymdocent. Doel is het versterken van individuele vaardigheden, maar ook de klas als ‘veilige groep’ krijgt […]

Leer- en studiebegeleiding

Op d’Ampte zien we wie jij bent en wat je nodig hebt. Je krijgt een persoonlijke coach en we bieden extra begeleiding als dat beter voor je is. Zo werken we samen aan jouw toekomstkansen. Coaching Op d’Ampte heb je een persoonlijke coach. Je hebt elke veertien dagen een gesprek van vijftien minuten met je […]

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Leren Kiezen vinden we op d’Ampte erg belangrijk. Het is een vaardigheid waar je je hele leven iets aan hebt. Ook tijdens je schooltijd krijg je te maken met een aantal keuzemomenten. Hoe maak je een keuze die bij je past? Wat past eigenlijk bij mij? En hoe anticipeer ik op veranderende omstandigheden? Allemaal vragen […]

Medezeggenschap

Meedenken en -praten over d’Ampte Op onze locatie streven wij naar een grote betrokkenheid van ouders en leerlingen. Onder meer organiseert de school driemaal per jaar een klankbordavond waar ouders en de schoolleiding met elkaar in gesprek gaan over actuele en lopende (onderwijs)zaken. Aan het begin van elk schooljaar stellen wij ouders/verzorgers in de gelegenheid […]

Medicijngebruik

Leerlingen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Dit zijn bijvoorbeeld medicijnen voor ADHD, zoals Ritalin. Er zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs die zich hier zelf mee redden, maar soms vragen leerlingen of ouder(s)/verzorger(s) hulp aan school bij het verstrekken van […]

Mobiele telefoons

Lees hier onze afspraken met betrekking tot mobiele telefoon tijdens lesactiviteiten. Mobiele telefoon Leerling is schoolpas vergeten en kan niet in de locker Wat als de leerling geen schoolpas bij zich heeft en daardoor geen toegang heeft tot de locker? In dat geval zijn dit de afspraken:

Organisatiestructuur

Ben je benieuwd hoe de organisatie van Tabor College d’Ampte er precies uit ziet? We hebben de organisatiestructuur hieronder in een infographic verwerkt.

Overstap hogere leerweg

Wil je overstappen naar een hogere leerweg? We kijken graag met je mee naar de mogelijkheden. In de PDF hieronder lees je alvast meer over de procedure voor het overstappen.

Passend onderwijs

Elke leerling verdient ondersteuning en aandacht. In het kader van passend onderwijs streeft d’Ampte een onderwijssetting na waarin docenten in staat zijn een brede basisondersteuning aan te bieden aan onze leerlingen. Ons beleid is gericht op verdere professionalisering en versterking van de docent en het team op het gebied van onderwijs, pedagogiek, didactiek en omgaan […]

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?