Kennisbank

Lestijden, vakanties en lessentabel

Lestijden

Om jou als leerling goed te kunnen coachen, werken we met een 45 minutenrooster. Daardoor kunnen we een deel van de klassikale onderwijstijd gebruiken voor individuele onderwijstijd, zoals coaching.

Teamstart* (docenten) 08:15 – 08:35 uur
1e lesuur 08:40 – 09:25 uur
2e lesuur 09:25 – 10:10 uur
pauze 10:10 – 10:30 uur 
3e lesuur 10:30 – 11:15 uur
4e lesuur 11:15 – 12:00 uur 
grote pauze 12:00 – 12:20 uur 
5e lesuur 12:20 – 13:05 uur 
6e lesuur 13:05 – 13.50 uur 
kleine pauze 13:50 – 14.10 uur
7e lesuur 14:10 – 14:55 uur 
8e lesuur 14:55 – 15:40 uur 
9e lesuur (alleen op donderdag) 15:40 – 16:25 uur

*De teamstart is bedoeld om sneller in te kunnen spelen op leerlingaangelegenheden en de dagelijkse organisatorische zaken. Zo blijven we goed op de hoogte van alles wat speelt en kunnen we snel handelen indien nodig.

Lesuitval en roosterwijzigingen

Als er een les uitvalt (bijvoorbeeld door ziekte van je docent), laten wij jou niet door school lopen. Of je krijgt een docent die de les vervangt, of je krijgt de kans om onder toezicht huiswerk te maken. Indien mogelijk wordt er zó in je rooster geschoven, dat je ofwel later kunt beginnen ofwel eerder op de dag klaar bent.

Lessentabel

d’Ampte heeft gekozen voor een lessentabel waarin de speerpunten creatief, sportief en praktijkgericht duidelijk naar voren komen. Voor elk leerling is het belangrijk om taal en rekenen goed te beheersen. d’Ampte heeft er dan ook voor gekozen de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde rekenen extra aandacht te geven. Dit betekent dat deze vakken veel lesuren hebben en dat we t/m het derde leerjaar extra rekenondersteuning geven. In de lessentabel vind je de samenstelling van de lessen voor de verschillende leerwegen en leerroutes.

Ontwikkeldagen

In het schooljaar zijn er een aantal ontwikkeldagen en -dagdelen voor de medewerkers van d’Ampte. Op deze dagen werken de docenten aan de ontwikkeling van het onderwijs in het algemeen en de ontwikkeling van hun vak in het bijzonder. Op deze dagen zijn leerlingen thuis om te werken aan huiswerk of (LOB-)opdrachten.

De ontwikkeldagen zijn dit schooljaar gepland op: vrijdag 20 oktober 2023, maandag 27 november 2023, dinsdag 23 januari 2024, woensdag 10 april 2024 en donderdag 6 juni 2024.

Op woensdag 8 november 2023, woensdag 31 januari 2024, dinsdag 23 april 2024 en donderdag 13 juni 2024 zijn er studiemiddagen gepland, ook op deze middagen zijn leerlingen niet op school.

Op dinsdag 30 en woensdag 31 januari 2024 organiseert d’Ampte een Open Huis, ook deze dagen zullen leerlingen thuis aan hun opdrachten werken.

De planning van de ontwikkeldagen en studiemiddagen staat ook vermeld in de jaaragenda.

Vakantierooster

2023-2024

Herfstvakantie maandag 23-10-2023 t/m vrijdag 27-10-2023
Kerstvakantie maandag 25-12-2023 t/m vrijdag 05-01-2024
Voorjaarsvakantie maandag 19-02-2024 t/m vrijdag 23-02-2024
Goede Vrijdag vrijdag 29-03-2024
Tweede Paasdag maandag 01-04-2024
Meivakantie maandag 29-04-2024 t/m vrijdag 10-05-2024
Hemelvaartsdag donderdag 09-05-2024
Tweede Pinksterdag maandag 20-05-2024
Zomervakantie maandag 22-07-2024 t/m vrijdag 30-08-2024

Wil je overig (planbaar) verlof aanvragen? Lees hier hoe dat werkt.

Portfoliogesprekken

Aan het einde van elke periode vindt een portfoliogesprek plaats tussen de leerling, ouder(s) en de coach. De portfoliogesprekken vinden dit jaar plaats op: dinsdag 14 november, dinsdag 5 maart en dinsdag 16 juli. Ouders ontvangen via de coach van hun kind een uitnodiging voor het gesprek.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Controle verboden middelen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Ziek melden, hoe doe je dat?

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Infomagazine

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Verlof en verzuim

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Overstap hogere leerweg

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

AVG en foto’s leerlingen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Mobiele telefoons

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Medicijngebruik

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Privacy op het Tabor College

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Financiën, incl. schoolkosten

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?