Kennisbank

Passend onderwijs

Elke leerling verdient ondersteuning en aandacht. In het kader van passend onderwijs streeft d’Ampte een onderwijssetting na waarin docenten in staat zijn een brede basisondersteuning aan te bieden aan onze leerlingen. Ons beleid is gericht op verdere professionalisering en versterking van de docent en het team op het gebied van onderwijs, pedagogiek, didactiek en omgaan met leerlinggedrag. Dit om ervoor te zorgen dat aan elke leerling een passend onderwijsarrangement kan worden aangeboden.

In nauw overleg met ouders en eventuele externe instanties wordt getracht om de noodzakelijke ondersteuning binnen de school te bieden. Dit betekent dat we in onze ondersteuningsstructuur extra voorzieningen hebben opgenomen om ook breedteondersteuning te kunnen aanbieden. Hiervan kunnen leerlingen dan tijdelijk gebruik maken. Mocht de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter zijn dan de basis- of breedteondersteuning die wij kunnen bieden, dan zal er binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland passende diepteondersteuning geboden worden voor de leerling.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Leer- en studiebegeleiding

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Handig Gedrag

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Sociaal-emotionele begeleiding

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

KIC = Kracht In Controle

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Schoolondersteuningsprofiel

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?