Kennisbank

Leer- en studiebegeleiding

Op d’Ampte zien we wie jij bent en wat je nodig hebt. Je krijgt een persoonlijke coach en we bieden extra begeleiding als dat beter voor je is. Zo werken we samen aan jouw toekomstkansen.

Coaching

Op d’Ampte heb je een persoonlijke coach. Je hebt elke veertien dagen een gesprek van vijftien minuten met je coach. De coach helpt je bij het leren en plannen van de lesstof en het maken van keuzes hierin. De coach zorgt er samen met jou voor dat jij je prettig voelt op d’Ampte en dat je het beste uit jezelf haalt. In je eigen papieren/digitale agenda (bovenbouw) noteer je de afspraken van het coachgesprek. Je agenda is bedoeld als hulpmiddel om te leren plannen, overzicht te houden op je leerproces, het maken van een eigen indeling van je week en ter voorbereiding op je coachgesprek. 

Video afspelen

Extra begeleiding

Mocht je moeite hebben met een vak, heb je extra hulp nodig? Geen probleem. Een gesprek als het even tegenzit, dyslexiebegeleiding of studiebegeleiding: je coach weet de weg voor je.

Wat is allemaal mogelijk als je een extra steuntje nodig hebt bij het leren?

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding bestaat uit extra hulplessen voor die leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Soms is de ondersteuning al niet meer nodig na één of twee keer extra hulp. Voor deze hulp is geen aparte verwijzing noodzakelijk. De leerling kan de extra hulp zelf vragen aan de coach of vakdocent. De coach kan hier toe het initiatief nemen. Eenmaal per twee weken wordt er door elke vakdocent/coach op dinsdagochtend extra hulp gegeven.

Vakbegeleidingsuur en XL-begeleiding

Het Vakbegeleidingsuur (VBU) en XL-begeleiding wordt ingezet als hulp in de klas en studiebegeleiding niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Leerlingen kunnen het VBU volgen voor wiskunde, economie, Nederlands en Engels op donderdag het eerste lesuur. Voor overige AVO-vakken is XL-begeleiding beschikbaar op een afgesproken tijdstip. De begeleiding vindt tijdens schooltijd plaats. De ondersteuning wordt gegeven bij alle algemene vakken, op aanvraag van de coach of vakdocent.

Dyslexie

Als je de diagnose dyslexie hebt gekregen, kun je in aanmerking komen voor extra faciliteiten als grootschrift en/of meer tijd voor het maken van een toets of examen. Om voor deze faciliteiten in aanmerking te komen, moet er een officiële dyslexieverklaring zijn. Als er vermoedens zijn van dyslexie kan de dyslexiecoördinator een test afnemen en eventueel doorverwijzen voor een officiële test.

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen een faciliteitenkaart. Indien nodig kan de leerling gebruik maken van (één van) de faciliteiten en (deels) met het examen:

  • Proefwerken/toetsen met groot lettertype.
  • Extra tijd voor toetsen, of 30% minder opdrachten.
  • In overleg met docent mondelinge overhoring.
  • Geen spellingfouten meerekenen bij vakinhoudelijke toetsen.
  • Rekening houden met problemen bij lees- en spreekbeurten.
  • Auditieve ondersteuning (tekst voorlezen of toets mondeling).
  • Visuele ondersteuning (filmpjes/plaatjes bij mondelinge uitleg).
  • Docenten controleren extra of instructie begrepen is.

Op d’Ampte werken wij met een iPad. Dit kan veel voordelen opleveren voor een dyslectische leerling. Je kunt het lettertype zelf vergroten en je hebt spellingcontrole als je typt.

Meer over het dyslexiebeleid op d’Ampte.

Dyscalculie

Dyscalculie betekent letterlijk: ‘niet kunnen berekenen’. Dyscalculie is een complexe stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen of toepassen van reken- en wiskundekennis. Helaas zijn deze problemen blijvend, ook na gedegen onderwijs.
Ongeveer twee tot drie procent van de Nederlandse bevolking heeft in meer of mindere mate last van deze hardnekkige stoornis. Ook op het Tabor College d’Ampte zijn er leerlingen die heel veel moeite hebben met rekenen. De rekenproblemen kunnen zich bij meerdere vakken uiten, zoals bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie.

Naast de extra studiebegeleiding en XL begeleiding zijn er ook faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie tijdens de eindexamens. In het examenbesluit is opgenomen dat een leerling met een deskundigenverklaring in ieder geval een verlenging van de examenduur met 30 minuten kan krijgen. Dit geldt voor de examens waarbij rekenen een belangrijke rol speelt. 

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Handig Gedrag

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Sociaal-emotionele begeleiding

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

KIC = Kracht In Controle

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Schoolondersteuningsprofiel

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Passend onderwijs

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?