Kennisbank

Verlof en verzuim

Wil je buitengewoon verlof aanvragen, of ben je benieuwd hoe we omgaan met verzuim en vroegtijdig schoolverlaten? Die informatie vind je hier.

Wat is verzuim?

Met ‘Verzuim’ bedoelen we alle uren dat je niet op school bent, terwijl je daar eigenlijk wel had moeten zijn. Het is ‘Geoorloofd verzuim’ als je ziek bent of hier afspraken over hebt gemaakt met school. Bij ‘Ongeoorloofd verzuim’ gaat het om afwezigheid waar je geen verlof of vrijstelling voor hebt gekregen, zoals wanneer je spijbelt. Lees hier onze procedure voor het melden van verzuim.

Bijzonder verlof aanvragen?

Als je overig (planbaar) verlof wilt aanvragen, kan dat alleen met behulp van het formulier ‘Verlof aanvraag’. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen dit formulier printen en inleveren bij je teamcoach, of digitaal invullen en mailen naar je teamcoach. Je teamcoach zal via een ‘beschikkingsformulier’ aangeven of het verlof akkoord is. Voor de afspraken met betrekking tot het verlenen van verlof verwijzen we naar de Richtlijnen vrijstelling van schoolbezoek buiten de vakantie om.

Ongeoorloofd verzuim

Heb je in Somtoday een absentiemelding (een rood blokje) staan? Dan zal de receptie deze melding controleren. Er wordt op dezelfde dag contact gezocht met je ouder(s)/verzorger(s) om deze absenties te na te lopen.

Is een absentiemelding onterecht? Neem dan zelf contact op met je desbetreffende docent die de melding heeft gemaakt.

Leerplichtspreekuur

Een leerling wordt aangemeld voor het leerplichtspreekuur wanneer je regelmatig verzuimt (dit kan zijn spijbelen en/of te laat komen) maar ook wanneer er om andere redenen zorgen zijn over het schoolverloop. We verwachten dat de leerling, vergezeld door een ouder/verzorger, op het spreekuur komt. Eén keer in de drie weken komt de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoorn bij ons op school om een gesprek te voeren met de leerlingen die door school voor dit spreekuur zijn aangemeld. Dit spreekuur is voor al onze leerlingen, ongeacht in welke gemeente je woonachtig bent.

Verdere informatie over de leerplicht voor ouder(s)/ verzorger(s) vind je hier, samen met de verzuimkaart West-Friesland.

Niet gevonden wat je zoekt?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Meer lezen...

Calamiteitenprotocol weersomstandigheden

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Controle verboden middelen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Ziek melden, hoe doe je dat?

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Lestijden, vakanties en lessentabel

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Infomagazine

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Overstap hogere leerweg

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

AVG en foto’s leerlingen

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Mobiele telefoons

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Medicijngebruik

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Privacy op het Tabor College

Meer weten over dit onderwerp? Lees verder...

Niet gevonden wat je zocht?

Geeft deze pagina nog geen antwoord op je vraag? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

d'Ampte is een van de drie locaties van het Tabor College.

Zoeken...

Waar ben je naar op zoek?